Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjuksköterskesnack

Välkommen! 

Det här är en inspirerande podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska. Eller kanske är du redan sjuksköterska och nyfiken på vad det finns för olika karriärmöjligheter eller arbetsplatser. Betalt eller obetalt, i Sverige eller över hela världen. Kanske funderar du på att förverkliga en dröm.

Vi gör den här podcasten tillsammans med andra sjuksköterskor som vill dela med sig av sitt yrkesliv. Vi vill utforska våra möjligheter till ett spännande yrkesliv och hjälpa andra sökande genom att glänta på olika dörrar.

                

Jun 27, 2018

Avsnitt 37 finns nu tillgänglig! Sjuksköterskor vinner mer och mer mark. Tar över arbetsuppgifter som läkare tidigare gjorde. Sjuksköterskor utvecklas och går en spännande framtid till mötes. Behandlingssjuksköterskan håller på att förändra akutsjukvården, avlastar läkare och förkortar...


Jun 20, 2018

Tillbaks till universitetet där vi försöker definiera vad omvårdnad är, varför vi skall studera teorier och bli akademiska. Vi pratar om att gå i olika skor i olika färger, vi pratar SBAR vi pratar ganska mycket rent generellt för att motivera och inspirera. Vi pratar russin i kakor och spånar om...


Jun 13, 2018

Arbetet på en intensivivårdsavdelning är spännande och lärorikt, avancerat och medicintekniskt. En arbetsplats där personalen känner att det finns tid för att vårda sin patient och där man har ett fantastiskt teamarbete. Emelie berättar om arbetet på allmän IVA, sammarbetet med neo och lite...


Jun 6, 2018

En 5 terminers sjuksköterskeutbildning, vårdlärarutbildning, IVA specialist, ledarskapsutbildning. 43 år senare sitter hon i vår studio och berättar om sina fantastiska och inspirerande resor som hon gjort i sin sjuksköterskekarriär och idag arbetar hon som avdelningschef. Har du drömmar, lyssna och gör dina...