Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjuksköterskesnack


Välkommen! 

Det här är en inspirerande podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska. Eller kanske är du redan sjuksköterska och nyfiken på vad det finns för olika karriärmöjligheter eller arbetsplatser. Betalt eller obetalt, i Sverige eller över hela världen. Kanske funderar du på att förverkliga en dröm.

Vi gör den här podcasten tillsammans med andra sjuksköterskor som vill dela med sig av sitt yrkesliv. Vi vill utforska våra möjligheter till ett spännande yrkesliv och hjälpa andra sökande genom att glänta på olika dörrar.

                

Apr 21, 2020

Urban ”brevbärarKent” Oskarsson arbetar som en länk mellan patienten och vården. Urban berättar om sin opartiska vardag där han hjälper patienten att få svar på frågor som de de känner att vården inte gett dem eller så vill patienter och anhöriga bara upplysa vården om något som hänt. Utgångspunkter är alltid, vad är det som har hänt? Hjälpa till att ge svar, informera om rättigheter och om eventuellt rätt till ersättning. Vad säger patientlagen? Vi reder ut lite om IVO, lex Maria, klagomål, stödperson vid tvångsvård. Vi pratar om de stora fallgroparna i vården……… bemötande och kommunikation. Välkomna att lyssna.

#avsnitt99 #patientnämnd #anonym #kommunikation #sekretess #avvikelse #patientlagen #analys #klagomålshantering #bemötande #patientberättelse #samverkan #barnärende #skr #stödperson #barnkonventionen #regionkalmar #rapport #kommun #region #patientsäkerhet #socialstyrelsen #vårdochbehandling #sjuksköterskesnack #teachback #rättelse #notering #journalförstöring

Musik: https://www.bensound.com Funny song