Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjuksköterskesnack


Välkommen! 

Det här är en inspirerande podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska. Eller kanske är du redan sjuksköterska och nyfiken på vad det finns för olika karriärmöjligheter eller arbetsplatser. Betalt eller obetalt, i Sverige eller över hela världen. Kanske funderar du på att förverkliga en dröm.

Vi gör den här podcasten tillsammans med andra sjuksköterskor som vill dela med sig av sitt yrkesliv. Vi vill utforska våra möjligheter till ett spännande yrkesliv och hjälpa andra sökande genom att glänta på olika dörrar.

                

Nov 14, 2018

Efter 1.5 år som sjuksköterska på en hjärtavdelning blev Lisa ”headhuntad” till att följa med och jobba som sjuksköterska på en privat hjärtmottagning. Lisas arbetsdag är varierande med allt från receptionsarbete och pappersarbete till mottagningsarbete med arbets EKG, holter EKG, tum EKG, blodtryckskontroller och blodprovstagning.

#avsnitt54 #privat #sjuksköterska #hjärmottagning #arbetsekg #arrytmier #ischemi #längd #holterekg #tumekg #bästajobbetivärlden #göteborg #sjuksköterskesnack #variation

Musik: https://www.bensound.com Funny song