Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjuksköterskesnack


Välkommen! 

Det här är en inspirerande podcast för dig som funderar på att bli sjuksköterska. Eller kanske är du redan sjuksköterska och nyfiken på vad det finns för olika karriärmöjligheter eller arbetsplatser. Betalt eller obetalt, i Sverige eller över hela världen. Kanske funderar du på att förverkliga en dröm.

Vi gör den här podcasten tillsammans med andra sjuksköterskor som vill dela med sig av sitt yrkesliv. Vi vill utforska våra möjligheter till ett spännande yrkesliv och hjälpa andra sökande genom att glänta på olika dörrar.

                

Dec 12, 2018

Allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska inom kirurgi, avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi. En ”top ranks” sjuksköterska, en sjuksköterska "mitt emellan" gästar dagens avsnitt av sjuksköterskesnack. Vi försöker reda ut de olika utbildningsstegen och titta på skillnaden mellan specialistsjuksköterska och avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi och hur arbetsuppgifter kan förändras till följd av en avancerad specialistutbildning. Det finns en spännande framtid för oss sjuksköterskor, det gäller bara att arbetsgivaren hänger med och vågar gå framåt.

#avsnitt59 #specialistsjuksköterska #traditionellaroller #avanceradspecialistsjuksköterska #kirurgi #linköping #ATläkarnashandledarpris #komplement #AVA #KAVA #helhetssyn #omvårdnad #philadelphia #nursepractitioner

Musik: https://www.bensound.com Funny song